Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

MỘT SỐ ĐIỂM MỞI TRONG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

luat-thi-dua-khen-thuong-600

Điểm mới trong Quy định này là viêc quy định thêm một số thành tích được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua, những điểm mới này được nêu rõ tại Điều 6 của Quy định này là:

Cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn có 01 sáng kiến để làm căn cứ xết tặng danh hiệu “Chiên sĩ thi đua cơ sở”:

a) Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công và được xác nhận kết quả tham gia soạn thảo văn bản của người có thẩm quyền;

b) Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, giáo dục mầm non; chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được người có thẩm quyền xác nhận;

c) Chủ biên 01 sách chuyên khảo được sử dụng trong giảng dạy;

d) Chủ biên 01 giáo trình hoặc đồng chủ biên 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy;

đ) Tác giả chính 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế nằm trong danh mục ISI hoặc scopus;

e) Hướng dẫn chính đội tuyển thi Olympic quốc tế đạt giải Ba trở lên;

g) Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật đoạt giải Ba trở lên tại các Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia;

h) Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt giải nhất cấp trường trở lên;

i) Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật được chọn tham gia triển lãm, Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia;

k) Là tác giả chính bài báo khoa học được đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo, tạp chí Khoa học – Công nghệ quốc gia được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm: Tác giả chính là 02 người đứng đầu trong danh sách tác giả;

l) Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia (Có tên trong danh sách nhóm nghiên cứu tại bản đăng ký đề tài và có tên trong quyết định hoặc bản phân công phần việc cụ thể) của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu đúng tiến độ, ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét công nhận.

m) Là tác giả của sản phẩm khoa học - công nghệ được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, đời sống hoặc chuyển giao khoa học công nghệ được địa phương, đơn vị sử dụng đánh giá là có hiệu quả;

n) Cải tiến lề lối làm việc, hợp lý hóa công việc, giảm thủ tục phiền hà, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác;

p) Tham gia soạn thảo đề án, dự án, quy chế của đơn vị đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền (có quyết định và phân công cụ thể);

q) Mưu trí,sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác, có ảnh hưởng tốt trong phạm vi cấp cơ sở trở lên;

r) Tìm kiếm, khai thác nguồn tài trợ cho đơn vị có giá trị từ 100.000.000đ trở lên;

s) Có ý tưởng sáng tạo hoặc sản phẩn khoa học tham gia hội thi cấp Đại học hoặc cấp trường đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

 

Nguyễn Việt Anh


Download Template Joomla 3.0 free theme.