Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Những điểm mới trong Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

Ngày 22/8/2018, Bộ giáo dục đã ký ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2018).

Điểm mới cần được lưu ý ở thông tư này là một số thành tích được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến cấp Bộ, cấp cơ sở áp dụng đối với cá nhân của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia (theo điều 4 của Thông tư này). Trong đó, cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn có 01 sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công và được xác nhận kết quả tham gia soạn thảo văn bản của người có thẩm quyền;

- Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, giáo dục mầm non; chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được người có thẩm quyền xác nhận;

- Chủ biên 01 sách chuyên khảo được sử dụng trong giảng dạy;

- Chủ biên 01 giáo trình hoặc đồng chủ biên 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy;

- Tác giả chính 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus;

- Hướng dẫn chính đội tuyển thi Olympic quốc tế đoạt giải Ba trở lên;

- Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật đoạt giải Ba trở lên tại các Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia

Các cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn 01 sáng kiến cấp cơ sở để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Đạt một trong các thành tích quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

- Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt giải nhất cấp trường trở lên;

- Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật được chọn tham gia triển lãm Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia.

Điểm mới nữa cần được lưu ý ở Thông tư này là việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho cá nhân ngoài ngành Giáo dục (theo khoản 2 điều 6 của Thông tư này). Theo đó các cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể đủ một nhiệm kỳ trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục; hoặc có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục được sở giáo dục và đào tạo và đơn vị thụ hưởng xác nhận.

Nguyễn Việt Anh

Download Template Joomla 3.0 free theme.