KHOA NÔNG LÂM – PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ NGƯ HỌC LẦN THỨ NHẤT

          Nhận được lời mời từ Ban tổ chức và được sự nhất trí của Ban giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, khoa Nông Lâm đã cử cán bộ giảng viên tham dự Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất do Đại học Khoa học tự nhiên phối hợp cùng Hội Ngư học Việt Nam thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức. Mục đích của Hội nghị là cập nhật tình hình phát triển của Ngư nghiệp ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên thủy, hải sản…

          Hội nghị được tổ chức vào ngày 14/6/2019 tại hội trường Ngụy Như Kon Tum – Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự và báo cáo tại hội nghị có hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực Ngư học trong và ngoài nước.

          Tại hội nghị, có 10 báo cáo được lựa chọn và trình bày, các báo cáo này là những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và mang tính thực tiễn nhằm chia sẻ, phản ánh tình hình phát triển của Ngư học Việt Nam, đánh giá đúng vị trí, váo trì của ngành Ngư nghiệp. Trong đó đáng chú ý có báo cáo “Significance of developing the Vietnam’s ichthyology” của Kinoshita Izumi, “Đa dạng thành phần loài cá vùng biển Vịnh Hạ Long” của Nguyễn Văn Quân và cộng sự…Các báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các chuyên gia hàng đầu về Ngư học.

Qua hoạt động này, cán bộ giảng viên khoa Nông Lâm có cơi hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vự Ngư học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tri thức khoa học.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

3

4

5

6

7

Newer news items:

Older news items: