Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Kahoot - Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp học

ThS. Nguyễn Phương Thanh

Ngày 25 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025". Một trong những mục tiêu của đề án là đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học và công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.Theo đó, các giảng viên cần tự bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp học. Ngoài Google Drive và các hệ thống quản lý học tập trực tuyến, Kahoot! là công cụ mới nhất để giúp giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

 Kahoot! là gì?

Kahoot! là một công cụ hỗ trợ dạy học, được thiết lập như một trò chơi màsinh viên có thể chơi cá nhân hoặc theo nhóm.

Có 4 loại câu hỏi Kahoot! khác nhau có thể được tạo ra:

  • Câu hỏi trắc nghiệm (Quiz)
  • Câu hỏi thảo luận (Discussion)
  • Bảng khảo sát (Survey)
  • Câu hỏi xáo trộn (Jumble)

Với loại câu hỏi trắc nghiệm, giảng viên có thể thêm hình ảnh và video vào mỗi câu hỏi, làm cho chúng tăng tính tương tác và hấp dẫn hơn.PT1

 Học sinh có thể sử dụng thiết bị di động để chơi Kahoot bằng cách nhập số PIN do giảng viên cung cấp. (Ảnh: Internet)

Sau khi tạo xong trò chơi Kahoot!, giảng viên kết nối máy tính của mình với thiết bị trình chiếu để chiếu cho sinh viên xem. Sinh viên sẽ dựa trên câu hỏi trên màn hình chiếu và lựa chọn đáp án trên thiết bị đã được kết nối Kahoot! của mình. Hệ thống Kahoot! sẽ dựa trên độ chính xác của câu trả lời và tốc độ trả lời để tiến hành cho điểm và thông báo đáp án. Sau khi kết thúc trò chơi hệ thống sẽ thống kê 5sinh viên có điểm cao nhất trên màn hình chiếu, đồng thời thông báo thứ hạng trên mỗi thiết bị củasinh viên. Hệ thống còn hỗ trợ tải báo cáo chi tiết về điểm và câu trả lời củasinh viên dưới dạng tập tin Excel.

PT2

 Sau khi mỗi câu hỏi được tất cả sinh viên trả lời, đáp án được hiển thị như trên. (Ảnh: Internet)

Vì có yếu tố cạnh tranh vui vẻ, và sinh viên biết rằng mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn để trả lời, họ thực sự tham gia vào trò chơi. Để khuyến khích học tập nhiều hơn, giảng viên có thể sử dụng chế độ thi giữa 2 đội/nhóm, cho phép sinh viên thảo luận các câu hỏi trong một nhóm trước khi trả lời. 

PT3

 Bảng xếp hạng 5 sinh viên có số điểm cao nhất (Ảnh: Internet)

Ứng dụng Kahoot! trong lớp học như thế nào?

 1. Giới thiệu một chủ đề mới bằng cách đánh giá những gì sinh viên đã biết về chủ đề đó và những điều họ cần biết. Kahoot! có thể khảo sát sinh viên trước một bài giảng để xác định xem sinh viên có hiểu biết về chủ đề này không. Nó cũng có thể dùng để định hướng giảng viên trong việc lựa chọn nội dung bài giảng và xác định các điểm chính cần nhấn mạnh.

 2. Thăm dò ý kiến sinh viên. Kahoot! cho phép giảng viên trình bày các mặt đối lập hoặc quan điểm của một cuộc tranh luận. Chức năng này rất lý tưởng cho các môn học sử dụng casestudy vì có thể có các giải pháp khác nhau cho một vấn đề. Sử dụng chức năng thăm dò ý kiến cũng tiết kiệm thời gian học để dành thời gian cho sinh viên thảo luận.

 3. Ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho bài thi hoặc kiểm tra. Vì mỗi trò chơi có thể được chơi nhiều lần nên giảng viên có thể lặp lại trò chơi như một cách để cho phép sinh viên hiểu tại sao câu trả lời trước đó của họ không chính xác.

 Điểm nổi bật của Kahoot! so với các công cụ tạo và tương tác câu hỏi trắc nghiệm khác là Kahoot! dựa trên nền tảng trò chơi,  tạo ra nhiều sự hấp dẫn, hứng thú và tính cạnh tranh chosinh viên khi tham gia. Kahoot! là một công cụ thúc đẩy và kích thích sinh viên học tập vì nó có thể kiểm tra kiến thức, nhắc lại các khái niệm quan trọng và giúp sinh viênghi nhớ thông tin. Nó cũng giúp cho giảng viên tạo ra các cuộc thảo luận trong lớp và tăng cường tương tác giữa sinh viên với nhau.

 Tài liệu tham khảo:

(1) Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về Phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

(2) Using Kahoot! In the Classroom by Jonathan Mendoza | Sep 27, 2018 | Apps, Digital Literacy, Educational Technology, Online Learning, Smartphones, Social Learning, Teachers

https://learnsafe.com/using-kahoot-in-the-classroom/

 

 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.