Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Dạy học theo dự án - Phương pháp giáo dục nghề nghiệp hiệu quả

Nguyễn Minh Hiền – Khoa Khoa học cơ bản

        Bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống, dạy học theo dự án (DHDA) là phương pháp dạy bắt nhịp với xu thế hiện đại trong giáo dục nhằm nâng cao năng lực học tập của người học.
        DHDA là một hình thức dạy học trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc thực hiện dự án, kiếm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA.
       Đặc trưng cơ bản của dạy học theo dự án
       - Người học là trung tâm của quá trình dạy học.
      - Dự án tập trung và những mục tiêu học tập quan trọng gắn với các chuẩn.
      - Dự án được định hướng theo bộ câu hỏi khung chương trình.
      - Dự án đòi hỏi các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên.
      - Dự án có tính liên hệ với thực tế.
      - Người học thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm và quá trình thực hiện.
      - Công nghệ hiện đại hỗ trợ và thúc đẩy việc học của người học.
      - Kĩ năng tư duy là yếu tố không thể thiếu trong phương pháp dạy học theo dự án.
        Những ưu điểm của phương pháp DHDA
      - DHDA giúp người học phát triển các kĩ năng cho cuộc sống trong một xã hội công nghệ cao dựa trên tri thức: Để giải quyết các vấn đề phức tạp, yêu cầu người học cần cả các kĩ năng cơ bản (đọc, viết, tính toán,...) và các kĩ năng của thế kỉ 21 (làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, nghiên cứu thu thập, quản lý thời gian, tổng hợp thông tin, sử dụng các công cụ công nghệ cao). Nhờ đó người học phát triển tất cả các kĩ năng một cách toàn diện.
E Hiền 1
             Những kĩ năng của thế kỉ 21
 
           - DHDA và sử dụng công nghệ mang lại một cách tiếp cận mới giúp người học chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức: Bằng cách mang nội dung cuộc sống thực tế và công nghệ và trong chương trình thông qua DHDA, người học được khuyến khích để trở thành một người làm việc độc lập, có tư duy phản biện và là những con người học tập suốt đời. DHDA không chỉ là một cách học, nó là một cách để làm việc cùng nhau. Nếu người học tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình sẽ tạo ra cơ sở cho cách làm việc với người khác trong cuộc sống trưởng thành của chính bản thân người học.
         - DHDA thích hợp với đánh giá xác thực: Đánh giá và kiểm tra xác thực cho phép chúng ta ghi chép một cách hệ thống sự tiến bộ và phát triển của người học. DHDA khuyến khích điều này bằng việc thực hiện các việc sau:
           + Cho phép giáo viên có nhiều cơ hội đánh giá.
           + Cho phép người học chứng minh khả năng của mình trong quá trình làm việc độc lập.
           + Cho thấy khả năng người học áp dụng các kĩ năng mong muốn.
           + Phát triển năng lực xây dựng đội nhóm và kĩ năng làm việc nhóm.
 
E Hiền 2
           
           - DHDA thúc đẩy việc học tập suốt đời
           + DHDA và việc sử dụng công nghệ cho phép người học, giáo viên và nhà quản lý vượt ra khỏi những bức tường của trường học.
           + DHDA kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học, giúp người học trở thành một người học tập tích cực và suốt đời.
           + DHDA giúp người học kiểm soát việc học tập của mình, bước đầu tiên của việc học tập suốt đời.
           Tuy nhiên, bên cạnh đó, DHDA cũng có một số nhược điểm nhất định.
           -Thực tiễn cho thấy, DHDA không phù hợp trong việc truyền thụ kiến thức lý thuyết mang tính hệ thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản.
          - DHDA đòi hỏi nhiều thời gian, vì vậy phương pháp này không thể thay thế cho phương pháp thuyết trình và luyện tập mà là hình thức dạy học bổ sung cần thiết cho các phương pháp dạy học truyền thống.
           - Về kinh tế, DHDA đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.
          Tóm lại, DHDA là hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hiện đại như: Định hướng người học, định hướng hành động, dạy học giải quyết vấn đề và quan điểm dạy học tích hợp. Bên cạnh đó, DHDA góp phần gắn lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia vào việc đào tạo năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của người học.

Nguồn tham khảo:

https://www.giaoduc.edu.vn/day-hoc-theo-du-an.htm

https://taogiaoduc.vn/tai-sao-phuong-phap-day-hoc-du-lai-quan-trong/

Download Template Joomla 3.0 free theme.