Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học 2018 - 2019

         ThS. Hoàng Khánh Chi - Bộ môn Khoa học xã hội

Từ ngày 10/9 đến 14/9/2018, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên trong toàn Phân hiệu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

          Khoa khoa học cơ bản đã tham gia phổ biến tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật An ninh mạng 2018 cho sinh viên của 03 Khóa.

          Với nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy, Báo cáo viên của Khoa Khoa học cơ bản đã phổ biến tới sinh viên về các loại chất ma túy và tác hại của chúng, các tội phạm về ma túy và hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 áp dụng đối với các tội phạm này. Những hình ảnh cụ thể, những vụ án điển hình giúp sinh viên có sự hiểu biết và tránh xa các thủ đoạn của tội phạm ma túy cũng như sự tò mò, ham lợi ích vật chất mà đưa đến con đường phạm tội.

          Phòng chống tệ nạn mại dâm thông qua giáo dục ý thức học tập, nhận thức về nhân cách và lối sống cho sinh viên. Sinh viên học tập tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên chủ yếu là con em nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang…trong đó đa phần sinh viên là nữ. Do vậy việc nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi cạm bẫy của tệ nạn mại dâm là điều cần thiết.

          Đối với Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, sinh viên đang học tập tại trường đại học cần hiểu được ý nghĩa của thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhận thức được trách nhiệm và sự vẻ vang khi tham gia hoạt động này. Các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự như độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, thời gian tại ngũ, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các hành vi bị nghiêm cấm, thủ tục đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự…đã được giảng viên của Khoa cơ bản phổ biến cụ thể.

          Việc cập nhật và tuyên truyền văn bản pháp luật mới ban hành như Luật an ninh mạng năm 2018 đã được giảng viên của Khoa Khoa học cơ bản truyển đạt tới các sinh viên. Với sự phát triển mạnh mẽ của internet, sinh viên nói riêng và các cá nhân, tổ chức trong xã hội nói chung đang hàng ngày hàng giở sử dụng các thiết bị kết nối, truy nhập vào các ứng dụng, website phục vụ cho các mục đích khác nhau. Do đó, giảng viên trao đổi các quy định pháp luật về bảo vệ an ninh mạng, các hoạt động trên không gian mạng, các hành vi bị nghiêm cấm…giúp nâng cao sự hiểu biết cho sinh viên, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng mạng internet, phòng chống tấn công mạng gián điệp mạng, khủng bố mạng.

          Qua “Tuần sinh hoạt công dân” các sinh viên trong Phân hiệu đã được trang bị những kiến thức quan trọng, cần thiết và bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình. Khoa Khoa học cơ bản là khoa chuyên môn hoàn thành tốt hoạt động tuyên truyền, cung cấp các kiến thức pháp luật cập nhật, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn mại dâm, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các hoạt động trên không gian mạng theo đúng quy định của Nhà nước, nội quy quy chế của Nhà trường.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.