Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

       Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng. Cùng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo đã lan tỏa tích cực, rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Đối với tỉnh Lào Cai, năm 2019 mục tiêu phấn đấu 07 xã hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019”. Các huyện, xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; lồng ghép các nguồn vốn, huy động từ các tổ chính trị, xã hội và nhân dân đóng góp đã xây dựng thêm 3 nhà văn hóa thôn, xóa hơn 150 nhà tạm dột nát. Các công trình được giao vốn từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai thực hiện, dự kiến đến tháng 11/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với các danh mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh các huyện đã giao danh mục chuẩn bị đầu tư và giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho 53/61 danh mục công trình. Tổng số tiêu chí đạt của 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là 95/133 tiêu chí, tăng thêm 13 tiêu chí so với đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm đã công nhận thêm được 04 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới toàn tỉnh lên 48 xã.

7-2019

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Thực hiện các Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 về kiện toàn phân công lãnh đạo các cơ quan, đợn vị giúp xã XDNTM và giảm nghèo bền vững giao đoạn 2019 - 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu đã thành lập Tổ giúp việc cho các đồng chí Lãnh đạo được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giúp đỡ các xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) và xã Bản Sen (Mường Khương). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh Lào Cai giao cho, ngày 24-25/7/2019 tổ công tác của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai do PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Th.sỹ Trần Nhật Tân - Phó giám đốc Phân hiệu làm trưởng đoàn đã đến thăm/làm việc/dự hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2019 tại các xã giúp xây dựng nông thôn mới.

8-2019

 Đoàn công tác của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Trong các buổi làm việc Đoàn công tác đã nghe các báo cáo, ý kiến tham luận, đề xuất, cũng như cho ý kiến về cam kết/ tư vấn, tham mưu giúp đỡ xã đạt các tiêu chí trong năm 2019, cụ thể:

-        Phối hợp với Ban chỉ đạo, UBND huyện, xã rà soát, tiếp tục triển khai có hiệu quả các tiêu chí và các nội dung ưu tiên thực hiện hoàn thành trong năm 2019;

-        Phối hợp với Ban chỉ đạo, UBND huyện, xã xây dựng kế hoạch Chương trình mỗi làng xã một sản phẩm (OCOP);

-        Phối hợp với Ban chỉ đạo, UBND huyện, xã xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng/tập huấn tăng cường năng lực cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn/bản và tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phong trào thi đua XDNTM;

-      Phối hợp với Ban chỉ đạo, UBND huyện, xã giúp các học trên địa bàn xã hoàn thành các nội dung tiêu chí Trường học; thu nhập… Ứng dựng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật xây dựng các mô hình mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sinh kế mới phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững.

-        Phối hợp với Ban chỉ đạo, UBND huyện, xã quy hoạch sản xuất vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi dựa trên tiềm năng, lợi thế của xã.

-        Ưu tiên con em của xã nếu đăng ký vào học tại Phân hiệu sẽ được miễn chỗ ở ký túc xã, được học bổng khuyến khích học tập.

9-2019

Đồng chí PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Phân hiệu 

ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị

Trên đây là chương trình làm việc trong năm và cũng xuyên suốt cho cả giai đoạn, còn nhiều việc phải làm, do vây cần rất nhiều sự quan tâm, lỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị xã hội giúp đỡ xã hoàn thành NTM.

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tần, Ninh Anh Đại

Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Download Template Joomla 3.0 free theme.