Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học công nghệ - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Tổ chức Helvetas Việt Nam mở lớp "Huấn luyện kỹ năng quản lý, giám sát, điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm; kỹ năng đàm phán và ký hết hợp

Từ ngày 14 đến ngày 18/06/2019, tại Khách sạn Tâm Tình số 028 - Đường Kim Đồng - Phường Cốc Lếu - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai, Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học công nghệ - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Tổ chức Helvetas Việt Nam đã phối hợp mở lớp "Huấn luyện kỹ năng quản lý, giám sát, điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm; kỹ năng đàm phán và ký hết hợp đồng dịch vụ thương mại" cho các thành viên Ban quản lý các nhóm sản xuất dược liệu của 03 xã gồm: Pa Cheo, Y Tý và Trịnh Tường của huyện Bát Xát, tỉnh lào Cai.

1

Hình ảnh giảng viên Nguyễn Thị Tần và học viên đang tham gia hoạt động nhóm

Tham gia huấn luyện gồm có 20 học viên là các thành viên Ban quản lý các nhóm sản xuất dược liệu. Trực tiếp quản lý và tham gia giảng dạy là Thạc sĩ Nguyễn Thị Tần và Thạc sĩ Nguyễn Hoàng giảng viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, là những người có trình độ chuyên môn sau đại học trở lên, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng làm việc với người dân bản địa, có nghiệp vụ sư phạm, phương pháp thuyết trình và tổ chức cho học viên làm việc nhóm có hiệu quả. Do đó, học viên của lớp đã tích cực trao đổi thảo luận, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích và làm việc theo nhóm rất hào hứng đạt kết quả cao.

2 copy

Hình ảnh tập thể học viên khóa tập huấn

Qua huấn luyện các học viên được trang bị một số kỹ năng về quản lý, giám sát, điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm; Kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ thương mại, cụ thể: 100% học viên hài lòng về khóa học và 89% tự tin ứng dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn sau khóa đào tạo.

Tin bài và ảnh

Nguyễn Thị Tần - Ninh Anh Đại

Newer news items:

Older news items: