Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 theo hình thức xét tuyển học bạ THPT

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI

Số:      /TB-PHLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

THEO  HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2018 và các năm trước.

2. Ngành tuyển sinh

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

MÃ TRƯỜNG: DTP

1

Chăn nuôi

7620105

A00: Toán, Vật lý, Hóa Học

B00: Toán, Hóa Học, Sinh học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

50

2

Khoa học cây trồng

7620110

50

3

Quản lý Tài Nguyên

và Môi trường

7850101

50

4

Quản trị dịch vụ Du lịch

và Lữ hành

7810103

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

50

Tổng chỉ tiêu

200

3. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn lớp 12 ghi trong học bạ THPT (trong tổ hợp đăng ký xét tuyển) không thấp hơn 18 điểm;

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

4. Nộp hồ sơ ĐKXT

- Nộp trực tiếp tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai;

- Hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

5. Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao công chứng học bạ THPT, phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phân hiệu hoặc tải tại đây).

6. Thời gian nộp hồ sơ

- Đợt 1: Từ ngày 15/7/2018 đến ngày 30/7/2018, công bố kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 6/8/2018;

- Các đợt bổ sung từ ngày 13/8/2018.

Mọi thông tin chi tiết xem tại Website: www.laocai.tnu.edu.vn, Fanpage Facebook, hoặc gọi điện thoại: 01243.859.266, 0984.684.995, 0985.433.323.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (b/c);

- Các đơn vị, website;

- Các đối tượng quan tâm;

- Lưu VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

Download Template Joomla 3.0 free theme.