Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Sinh viên học tập và NCKH trong 4.0

          Thế giới đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lớn, đó là: Cuộc cách mạng cơ khí hóa với động cơ chạy bằng thủy lực và hơi nước (năm 1784); cuộc cách mạng sử dụng điện năng để sản xuất quy mô lớn (năm 1870) và cuộc cách mạng tự động hóa sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và điện tử (năm 1969).  Ngày nay, thế giới đang trong giai đoạn bản lề của cuộc CMCN lần thứ 4, được mô tả là sự mở rộng của cuộc CMCN lần thứ 3 khi phát triển hợp nhất cả phần cứng và phần mềm, kết nối mạng lưới thông tin rộng lớn… dựa trên nền tảng công nghệ số. CMCN 4.0 là sự hội tụ của các công nghệ mới như internet kết nối vạn vật (IoT – Internet of Things), robot, công nghệ in 3D, điện toán đám mây, công nghệ di động không dây, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, khoa học vật liệu tiên tiến, lưu trữ năng lượng, tin học lượng tử…CMCN 4.0 là kết nối và sẻ chia. Nhiều nước trên thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Vấn đề đặt ra cho cả thế giới là làm thế nào để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong đó có Việt Nam, CMCN4.0 tác động rất lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là ngành Giáo dục. Đòi hỏi phải có sự chuyển biến trong ngành giáo dục từ giảng viên đến các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam , cần học tập và NCKH để được trang bị kiến thức đầy đủ, sẵn sàng đón nhận cơ hội và cả thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp này.

Read more: Sinh viên học tập và NCKH trong 4.0

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.