Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là cho thế hệ thanh niên, lực lượng góp phần quyết định sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc hiện tại cũng như trong tương lai.

Read more: Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.