Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đoàn Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai nhận tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác đoàn, PTTN trường học năm học 2018 – 2019 của đoàn KCCQ tỉnh

Sáng ngày 27 tháng 06 năm 2019, Đoàn Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và PTTN 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác Đoàn và PTTN trường học năm học 2018 – 2019. 

Read more: Đoàn Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai nhận tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng...

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.