Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đoàn thanh niên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai hưởng ứng Hội thi "Ánh sáng soi đường" năm 2019

Thực hiện công văn số 128-CV/ĐTN-KCCQ về việc hưởng ứng Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” năm 2019, sáng ngày 26/3/2019, BCH Đoàn Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tổ chức phát động hưởng ứng Hội thi cho toàn thể đoàn viên, thanh niên của Nhà trường. Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là dịp nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Read more: Đoàn thanh niên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai hưởng ứng Hội thi "Ánh sáng soi đường" năm 2019

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.