Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách, tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu trong xây dựng tổ chức đoàn cơ sở “3 chủ động”

Trong 02 ngày, 20-21/6/2019, tại trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc, bí thư đoàn xã, phường, thị trấn, bí thư cơ sở đoàn năm 2019, tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu trong xây dựng tổ chức đoàn cơ sở “3 chủ động”. Tham dự chương trình có các đồng chí BTV và các ban thuộc Tỉnh Đoàn, 100 đại biểu đến từ các huyện thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

Read more: Hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách, tuyên...

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.