Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Chi đoàn Cán bộ giáo viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tích cực hưởng ứng cuộc vận động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ra kế hoạch số 34/KH-PHLC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường. Mục đích của cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững. 

Read more: Chi đoàn Cán bộ giáo viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tích cực hưởng ứng cuộc...

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.