Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

“Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong xây dựng văn hóa học đường”

Khái niệm “Văn hóa học đường”  (VHHĐ) xuất hiện trong thời gian qua chủ yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dưới góc độ nghiên cứu có thể hiểu “VHHĐ là hệ thống các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, người dạy, người học, phụ huynh có cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”.

Read more: “Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong xây dựng văn hóa học đường”

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.