News and Events

Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Monday, 25 May 2020 Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-PHLC ngày 17/2/2020 của Phân hiệ...
Sáng tạo máy sát khuẩn tay thông minh ý tưởng của thầy trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai  Sáng tạo máy sát khuẩn tay thông minh ý tưởng của thầy trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Friday, 22 May 2020 Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Min...
Học ngoại ngữ theo gương Bác Hồ Học ngoại ngữ theo gương Bác Hồ Tuesday, 19 May 2020 Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân v...

News of member units

Main menu