News and Events

Tuyên truyền tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 tại huyện Văn Bàn Tuyên truyền tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 tại huyện Văn Bàn Thursday, 28 May 2020  Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong hoạt độ...
Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Monday, 25 May 2020 Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-PHLC ngày 17/2/2020 của Phân hiệ...

News of member units

Main menu