News and Events

Phân hiệu Đại học Thái nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết  công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2020 Phân hiệu Đại học Thái nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2020 Sunday, 24 January 2021 Nhằm đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trường ...
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Sunday, 24 January 2021 Thực hiện kế hoạch số 03/KH-PHLC, tối ngày 19/01/2021, Phân hiệu...
Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020  và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Thursday, 14 January 2021 Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm 2020 v...

News of member units

Main menu