News and Events

Sinh viên cần cảnh giác thông tin xấu, sai sự thật về dịch bệnh Covid - 19 Sinh viên cần cảnh giác thông tin xấu, sai sự thật về dịch bệnh Covid - 19 Wednesday, 01 April 2020 Trong những ngày này, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riên...
Triển khai học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 của Phân hiệu Triển khai học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 của Phân hiệu Tuesday, 31 March 2020 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiề...
Khẩn trương triển khai Khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI Khẩn trương triển khai Khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI Monday, 30 March 2020 Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 diễn biến ngày càng ph...

News of member units

Main menu